آزمون دان1و2و3

سبک شیتوریو بودوکای بزودی آزمون دان1و2و3 انجمنی را برگزار می‌کند و همینطور دوره داوری درجه 3
روابط عمومی شیتوریو بودوکای

آزمون دان1و2و3

سبک شیتوریو بودوکای بزودی آزمون دان1و2و3 انجمنی را برگزار می‌کند و همینطور دوره داوری درجه 3 روابط عمومی شیتوریو بودوکای

ادامه مطلب »